Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej www.rsedu.pl, zwanej dalej „rsedu.pl”.

1. Administrator danych osobowych

Właścicielem rsedu.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c.  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kujawskiej 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 368852608 będąca operatorem witryny internetowej w www.rsedu.pl – zwana dalej „Rsedu”.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu rsedu.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania wybranej przez Klienta usługi. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie zamówionej usługi.

Dane osobowe są zbierane w przypadku zapisów na szkolenia za pośrednictwem formularza.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie danych niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz wystawienia dokumentu sprzedaży:

– imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy,

– adres e-mail,

– numer telefonu kontaktowego,

– numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców,

– adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. korzysta przy prowadzeniu witryny internetowej rsedu.pl: należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68 oraz systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów zawartych z RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c.udostępni je uprawnionym organom państwowym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c.:

– przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych, bądź

– do chwili cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez niego sprzeciwu

w zależności tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów danych poprzez ochronę witryny internetowej rsedu.pl

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. może świadczyć jedynie za zgodą.

– Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

– Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

– Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

– Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

– Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. nie będzie mogło spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klient przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. Zmiana polityki prywatności

RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu www.rsedu.pl

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

+ 48 575 762 622 lub adresem e-mail: szkolenia@rsedu.pl

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies przez witrynę internetową www.rsedu.pl zwaną dalej „Serwisem”, oraz uprawnienia Użytkowników Serwisu w zakresie zarządzania plikami cookies.

Właścicielem Serwisu jest RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kujawskiej 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 368852608, będąca operatorem witryny internetowej www.rsedu.pl – zwana dalej „operatorem Serwisu”.

Informacja o plikach cookies.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Windows Phone

Safari (iOS)

Android

Opera

Firefox

Safari

Blackberry

Chrome

Internet Explorer

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jeśli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies przez Serwis, może on zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

Akceptując warunki korzystania z Serwisu oraz otwierając i korzystając z niego Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na użycie plików cookie, o których mowa powyżej.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

RSedu Iwona Iwanowicz,Karol Gorzechowski s.c.  wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis korzysta z plików cookies.